Ödügen Tayga/tr

From TyvaWiki
Jump to navigation Jump to search

14. Ötüken Taygası (Ormanı)

Ötüken Taygası, yurtlarım ben

Islak çimen koklarım ben

Çalımlı tayga, yurtlarım ben.

Ardıç, çimen koklarım ben.


Karacanın altına bağlayıp eğeri

Elini ayağına derleyip gel

Geyik altına bağlayıp eğeri

Eğerini ayağına derleyip gel