Difference between revisions of "Тыва компьютерниң сөстери"

From TyvaWiki
Jump to navigation Jump to search
Line 55: Line 55:
 
* '''username''' ажыглакчының ады
 
* '''username''' ажыглакчының ады
 
* '''various''' янзы-бүрү
 
* '''various''' янзы-бүрү
 +
 +
[[Category:Lexicon]]

Revision as of 03:24, 29 March 2012

 • account бүрүткел бижик
 • active идепкейлиг
 • activity ажыл-чорудулга
 • administrator башкарыкчы
 • aggregate бөкпектежир
 • browse ажыдар
 • built-in, embedded киир туткан
 • cancel соксаар
 • comment тайылбыр
 • content утка
 • data медээ
 • database медээ чыындызы, медээ шыгжамыры
 • default ниити
 • download уштуп алыр
 • e-mail э-чагаа
 • file Файл
 • filter шүүр
 • forum шуулган
 • function ажыл-чорудулга
 • hardware херексел хандырылгазы, демир
 • information медеглел
 • insert киирер
 • link холбаа
 • broken link бузук холбаа
 • list даңзы
 • log журнал
 • login кирер
 • logout үнер
 • member кежигүн
 • message медеглел
 • mouse click күске-базар
 • news медээ
 • online шыйыгда
 • option эдиг
 • page арын
 • password чажыт сөс
 • preferences шилилгелер
 • report илеткел
 • required херек
 • restore диргисир
 • RSS feed РСС медээ агымы
 • save шыгжаар
 • selection шилип алыры
 • settings шилилгелер
 • software программа хандырылгазы
 • store шыгжаар
 • string илередиг
 • subscription бижидилге
 • summary допчулал
 • table of contents допчузу
 • text сөзүглел
 • type (a kind of) янзы
 • update (n) чаартылга
 • undelete диргисир
 • username ажыглакчының ады
 • various янзы-бүрү