Тыва компьютерниң сөстери

From TyvaWiki
Revision as of 16:28, 1 April 2012 by Sborsody (talk | contribs) (→‎Pager text)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
 • account бүрүткел бижик
 • active идепкейлиг
 • activity ажыл-чорудулга
 • administrator башкарыкчы
 • aggregate бөкпектежир
 • browse ажыдар
 • built-in, embedded киир туткан
 • cancel соксаар
 • comment тайылбыр
 • content утка
 • data медээ
 • database медээ чыындызы, медээ шыгжамыры
 • default ниити
 • download уштуп алыр
 • e-mail э-чагаа
 • file Файл
 • filter шүүр
 • forum шуулган
 • function ажыл-чорудулга
 • hardware херексел хандырылгазы, демир
 • information медеглел
 • initial баштайгы
 • insert киирер
 • link холбаа
 • broken link бузук холбаа
 • list даңзы
 • log журнал
 • login кирер
 • logout үнер
 • member кежигүн
 • message медеглел
 • mouse click күске-базар
 • news медээ
 • online шыйыгда
 • option эдиг
 • page арын
 • password чажыт сөс
 • preferences шилилгелер
 • report илеткел
 • required херек
 • restore диргисир
 • RSS feed РСС медээ агымы
 • save шыгжаар
 • selection шилип алыры
 • settings шилилгелер
 • software программа хандырылгазы
 • store шыгжаар
 • string илередиг
 • subscription бижидилге
 • summary допчулал
 • table of contents допчузу
 • text сөзүглел
 • type (a kind of) янзы
 • update (n) чаартылга
 • undelete диргисир
 • username ажыглакчының ады
 • various янзы-бүрү

Pager text

First page Previous page Next page Last page
бирги арын эрткен арын дараазында арын сөөлгү арын
To the beginning Go back Go forward To the end
Эгезинче Дедири Бурунгаары Төнчүзүнче