Men tyva men

From TyvaWiki
Revision as of 06:46, 2 January 2012 by Sborsody (talk | contribs) (Created page with "__NOTOC__ {| width="100%" style="background: transparent;" |width="33%" valign="top" style="border: 1px solid #cccccc; padding: .5em 1em; margin: 1em"| ==Тывалап бижэ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Тывалап бижээни

Арт-арттың оваазынга

Дажын салып чалбарган

Таңды, Саян ыдыынга

Агын өргээн тыва мен.


Кожумаа:

Мен – тыва мен

Мөңге харлыг дагның оглу мен.

Мен – тыва мен,

Мөңгүн суглуг чурттуң төлу мен.


Өгбелерим чуртунда

Өлчей тарып иженген,

Өткүт хөөмей ырынга

Өөрүп талаан тыва мен.


Кожумаа:

Мен – тыва мен,

Мөңге харлыг дагның оглу мен.

Мен – тыва мен,

Мөңгүн суглуг чурттуң төлу мен.


Аймак чоннар бүлези

Акы-дуңма найыралдыг,

Депшилгеже чүткүлдүг

Демниг чурттуг тыва мен.


Кожумаа:

Мен – тыва мен,

Мөңге харлыг дагның оглу мен.

Мен – тыва мен,

Мөңгүн суглуг чурттуң төлу мен.


Transliteration

Translation

References