Solun chaagai sovet churtum

From TyvaWiki
Revision as of 22:56, 3 February 2006 by Sborsody (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Transliteration

Solun chaagai sovet churtum

Chojgan-bile shimettingen

Songu chukte tajgalarym

Socializm tilep turar

Solun chaagaj Sovet churtum


Xady-bile shimettingen

Kaas charash tajgalarym

Kaadyrlar xajnyp turar

Kajgamchyktyg Sovet churtum


Amydyral kajdal dize

Amyr-tajbyng churtalgamda

Amyr-tajbyng kajdal dize

Achylyg-la SeSeRe-de